Obchodní podmínky pro lektory – Virtuální jazykovka

  • Bronislav Sobotka (dále jen Broňa) vytváří speciální výběr učitelů angličtiny (dále jen Učitelé), které bude uveřejňovat na svých stránkách www.brona.cz  a na stránkách www.virtualnijazykovka.cz (dále jen Virtuální jazykovka, VJ).
  • Broňa bude svým jménem budovat a promovat zejména na svých webových stránkách www.brona.cz a na sociálních sítích Virtuální jazykovou školu a doporučovat tak Učitele potenciálním novým studentům (dále jen Studenti), kteří se rozhodnou vyučovat angličtinu skrze online prostředí s vybranými Učiteli. 
  • Broňa tímto způsobem získává provizi z každé přijaté platby za získaného studenta přes VJ ve výši 12% s DPH. Vyúčtování provize bude probíhat jednou měsíčně na základě vyplněného výkazu lektorem (výkaz dodá Broňa) a vystavené faktury Broňou.
  • Účast Učitele ve speciálním výběru je zdarma, platí pouze provizi z každé platby takto získaného Studenta. Broňa má možnost kdykoliv jednostranně ukončit spolupráci (což má ale v plánu jenom v opravdu výjimečných případech).
  • Učitel má vždy možnost pozastavit nebo zcela ukončit spolupráci a být vyřazen ze speciálního výběru VJ a nezískávat tak již nové Studenty z VJ. Pravidla spolupráce se ovšem pro předchozí Studenty získané prostřednictvím VJ nemění a platí po celou dobu jejich výuky Učitelem.
  • Poskytovatelem výuky vůči Studentovi je vždy Učitel. Učitel tak vystavuje faktury Studentovi dle platné legislativy. Učitel rovněž odpovídá za kvalitu výuky vůči Studentovi.
  • Tyto podmínky se mohou v budoucnosti pozměňovat.

V Brně dne 13.4.2021