Obchodní podmínky pro lektory – Virtuální jazykovka

  • Virtuální jazykovka s.r.o (obchodní společnosti Virtuální jazykovka s.r.o se sídlem Slovinská 3140/13, 612 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 19765649 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl  C, vložka 135850 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu) vytváří speciální výběr učitelů angličtiny a němčiny (dále jen Učitelé), které bude uveřejňovat na svých stránkách www.brona.cz  a na stránkách www.virtualnijazykovka.cz (dále jen Virtuální jazykovka, VJ).
  • Virtuální jazykovka bude svým jménem budovat a promovat zejména na svých webových stránkách www.brona.cz a na sociálních sítích Virtuální jazykovou školu a doporučovat tak Učitele potenciálním novým studentům (dále jen Studenti), kteří se rozhodnou studovat angličtinu nebo němčinu skrze online prostředí s vybranými Učiteli. 
  • Virtuální jazykovka tímto způsobem získává provizi z každé přijaté platby za získaného studenta přes VJ ve výši 12% s DPH. Vyúčtování provize bude probíhat jednou měsíčně na základě vyplněného výkazu lektorem (výkaz dodá Virtuální jazykovka) a vystavené faktury Virtuální jazykovkou.
  • Účast Učitele ve speciálním výběru je zdarma, platí pouze provizi z každé platby takto získaného Studenta. Virtuální jazykovka má možnost kdykoliv jednostranně ukončit spolupráci (což má ale v plánu jenom v opravdu výjimečných případech).
  • Učitel má vždy možnost pozastavit nebo zcela ukončit spolupráci a být vyřazen ze speciálního výběru VJ a nezískávat tak již nové Studenty z VJ. Pravidla spolupráce se ovšem pro předchozí Studenty získané prostřednictvím VJ nemění a platí po celou dobu jejich výuky Učitelem.
  • Poskytovatelem výuky vůči Studentovi je vždy Učitel. Učitel tak vystavuje faktury Studentovi dle platné legislativy. Učitel rovněž odpovídá za kvalitu výuky vůči Studentovi.
  • Tyto podmínky se mohou v budoucnosti pozměňovat.

V Brně dne 10.10.2023